PREZENTARE COMUNA


Relieful comunei Muşeteşti prezintă o armonie şi o frumuseţe rară care atrage atenţia oricărui călător. Cam la jumătatea distanţei dintre Târgu Jiu şi Novaci, acolo unde dealurile încep să se îngemăneze cu munţii, pe câteva coline şi pe versantele lor scăldate în soare şi pline de verdeaţă se află această aşezare frumoasă (cuvântul aromân - muşat = frumos). Privită de departe, comuna Muşeteşti îţi deşteaptă în minte imaginea minunată a unei scoarţe româneşti ţesută în alesături măiestre.

Comuna Muşeteşti face parte din salba satelor aşezate în văile dealurilor, în umbra pădurilor şi la adăpostul munţilor în care s-a plămădit neamul românesc şi, odată cu plămădirea lui, a avut loc şi plămădirea credinţei creştine ortodoxe. De aceea, toată moştenirea cea mai bună a credinţei creştine ortodoxe, a obiceiurilor creştine din primele veacuri se păstrează cu atâta sfinţenie în satele de la poalele munţilor.

Este situată la marginea de nord a judeţului Gorj, vecină cu judeţul Hunedoara, respectiv cu municipiul Petroşani, la vest cu oraşul Bumbeşti-Jiu, la est cu comuna Crasna şi la sud cu comuna Bălăneşti.

Sub aspectul aşezării sale matematice, comuna este străbătută de paralela de 45°-1'-04" latitudine nordică şi meridianul de 23°-2'-41" longitudine estică. Datorită aşezării geografice, teritoriul comunei este bine adăpostit la nord de culmile viguroase ale Parângului ce se înalţă la peste 2500 m, beneficiind în acelaşi timp de un climat blând, cu ploi suficiente şi la timp, cu temperaturi moderate în care se resimt unele influenţe ale alunecării maselor de aer rece de la nord spre sud, ceea ce face în final să se încălzească simţitor la coborâre. Am putea,vorbi chiar de un climat cu influenţă mediteraneană din moment ce în aceste locuri creşte alunul, liliacul, iedera şi carpenul de pădure. În munţii înalţi, coniferele sunt la întrecere cu fagul, mesteacănul şi plopul chiar mai sus de 1600 metri. Ele urcă până spre 2000 de metri, lucru rar în Carpaţii noştri.

Şoseaua judeţeana Curtişoara - Polovragi care străbate comuna Muşeteşti ondulează ca un cântec de baladă printre dealuri. Ici-colo se intersectează cu pâraie care vin din munte, iar satele nu ţin de firul văilor, ci de coamele de plai. Localitatea se află la circa 25 km spre nord-est de Târgu-Jiu - reşedinţa judeţului Gorj, la 8 km de oraşul Bumbeşti-Jiu, 25 km de oraşul Novaci, circa 130 km de municipiul Craiova şi la circa 50 km de municipiul Petroşani. Distanţa până la cea mai apropiată staţie de cale ferată este între 10 – 12 km respectiv staţiile CFR Sadu, Bumbeşti-Jiu, Parângu.