INVESTIŢII FINANŢATE

PRIN FONDURI EUROPENE

ÎN COMUNA MUŞETEŞTI

NR.

CRT

DENUMIREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE

FINANŢARE

FONDURI EUROPENE

ANUL
FINANŢĂRII

STADIU INVESTIŢIE

TOTAL INVESTIŢIE

1.

 

Modernizare infrastructură rutieră comuna Muşeteşti

 

 

PNDR 2014-2020 

  AFIR

 

 

06.09.2016

 

 

Recepţie la terminarea lucrării în anul 2019

 

 4.683.707,83 LEI

2.

Reabilitare, modernizare şi dotare sediu Camin cultural

 

PNDR 2014-2020

AFIR

 

06.06.2018

 

       În execuţie

 

1.632.482,82 LEI

3.

Realizare Centru multifuncţional de zi pentru persoane vârstnice.

 

PNDR 2014-2020

Fonduri GAL

 

04.10.2018

 

 

       În execuţie

 

599.362,61 LEI

 

 

INVESTIŢII FINANŢATE PRIN FONDURI

GUVERNAMENTALE

ÎN COMUNA MUŞETEŞTI  

NR.

CRT

DENUMIREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE

FINANŢARE

MDRAP

 

ANUL

FINANŢĂRII

 

STADIU

 INVESTIŢIE

TOTAL INVESTIŢIE

1.

Sistem de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate Comuna Muşeteşti, Jud. Gorj

 

PNDL 1

 

24.12.2007

 

În execuţie

 

4.482.787,00 LEI

2.

Modernizare infrastructura drumuri comunale şi săteşti în Comuna Muşeteşti, judeţul Gorj

 

PNDL 2

 

08.11.2017

 

În execuţie

 

18.050.517,08 LEI

3.

Modernizare Şcoală Primară Larga

 

PNDL 2

 

05.03.2018

 

Proces Verbal la terminarea lucrărilor

 

450.517,08 LEI

4.

Modernizare Şcoală Primară Grui

 PNDL 2

05.03.2018

În execuţie

485.545,17 LEI

5.

Modernizare Şcoală Primară Stănceşti

 

PNDL 2

 

05.03.2018

 

În execuţie

 

809,001,06 LEI

6.

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă prin suplimentare debit, înlocuire şi extindere de reţea precum şi echipamentelor acestora, comuna Muşeteşti, Judeţul Gorj

 

FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII

 

 

08.05.2019

 

 

 Realizare PT

 22.875.803,52 LEI