Nume : BOLOCAN

Prenume : NICOLETA

Funcţia : SECRETAR Primăria comunei Mușetești, județul Gorj

 

TRASEU PROFESIONAL

Educație și formare profesională:

            Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu-Facultatea de Științe juridice și Administrative,  1999-2002, Diplomă de licență-jurist;

            Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu-Facultatea de Științe juridice și Administrative  2006-2008, Diplomă de Master ,, Dreptul societăților comerciale și al afacerilor”;

            Centrul Pilot de Mediere Craiova inființat prin Ordinul 1391/C/2002 al Ministrului Justiției și finanțat de Ambasada SUA la București,- curs de mediator, perioada 01.03.2008-01.05.2008.

            Camera de comerț Gorj, curs  ,, manager proiect”, 03.10.2016-14.10.2016.

Experiență profesională:

            De la data de 01.02.2005 până la data de 19.12.2016- avocat în cadrul Baroului Gorj, desfășurând activități de consultanță, asistență și reprezentare juridică a persoanelor fizice și juridice în fața instanțelor de judecată din România, indiferent de grad;

            De la data de 19.12.2016 până la data de 07.12.2017- consilier juridic (funcționar contractual) asigurând consilierea juridică a autorității executive în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin fonduri europene, precum și reprezentarea autorităților publice locale în fața instanțelor de judecată, în cadrul litigiilor în care acestea au avut calitatea de parte.

            De la data de 08.12.2017 până la data de 31.12. 2018- consilier personal la Cabinetul Primarului comunei Mușetești, județul Gorj, cu atribuții de consiliere juridică a primarului, informarea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, asupra modificărilor legislative intervenite.

            Începând cu data de 01.01.2019 exercită funcția publică de conducere de secretar al comunei Mușetești, având ca principale responsabilități:

  1.  avizeaza, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local,;
  2.  participă la ședințele consiliului local;
  3.  asigura gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local si primar, precum și între aceștia și prefect;
  4.  organizeaza arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;
  5.  asigură transparența și comunicarea către autoritătile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a) în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
  6. asigură procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al ședintelor consiliului local și redacteaza hotărârile consiliului local;
  7. pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, și comisiilor de specialitate ale acestuia;